< id="head"> < class="HE01"> < class="logo"> < src="/html/images/home/logo.png" alt="保险有限公司" style="z-index: 99999; position: relative;" /> < class="head724"> < src="/html/images/home/head724.png" alt="7x24小时400 888 2008" /> < class="HE02"> < class="HE03"> < class="headonebd"> < class="headdn"> < class="headline" id="headWEIBO"> < class="HE04" style ='ares.dong1'> < class="navigation"> 首  页 澳门威尼斯人赌博 威尼斯人游戏平台 威尼斯人登录 < id="zkhhead" style="border: 0px; margin-top: 5px;" src="/html/images/home/headnavzkh.png" alt="尊客会" /> 关于 公开信息披露 < class="content_bj6"> < class="banner">< id="show" src="/html/images/libao_xw_images/newsbanner.jpg" width="1004" height="300" /> < class="lpzxb_right">< src="/html/images/gylb1.png" alt="关于" /> 大事记 新闻 市场活动 联系我们 < src="/html/images/gylb8.png" /> < id="content"> < class="dangqian_box">< class="fenxiang_tag"> 当前位置:首页 / 关于 / 新闻 < class="news_content">

金融知识教育宣传

2021-03-15  |   文章来源:保险有限公司

< class="content_box"> < class=WordSection1 style='layout-grid:15.6pt'>

3.15 以人民为中心 增强金融消费者获得感

< width=583 height=249 src="/html/pdf/2021/image002.jpg" v:shapes="图片_x0020_14">

< width=554 height=816 src="/html/pdf/2021/image004.png" v:shapes="图片_x0020_6">

 

 

2021年全国银行业和保险业"3.15"

消费者权益保护教育宣传周