< id="head"> < class="HE01"> < class="logo"> < src="/html/images/home/logo.png" alt="保险有限公司" style="z-index: 99999; position: relative;" /> < class="head724"> < src="/html/images/home/head724.png" alt="7x24小时400 888 2008" /> < class="HE02"> < class="HE03"> < class="headonebd"> < class="headdn"> < class="headline" id="headWEIBO"> < class="HE04" style ='ares.dong1'> < class="navigation"> 首  页 澳门威尼斯人赌博 威尼斯人游戏平台 威尼斯人登录 < id="zkhhead" style="border: 0px; margin-top: 5px;" src="/html/images/home/headnavzkh.png" alt="尊客会" /> 关于 公开信息披露 < class="content_bj6"> < class="banner">< src="/html/images/Contact_US/contact_banner.jpg" width="1004" height="300" border="0" usemap="#Map" /> < class="lpzxb_right">< src="/html/images/gylb1.png" alt="关于" /> 大事记 新闻 市场活动 联系我们 < src="/html/images/gylb8.png" /> < id="content"> < class="dangqian_box">当前位置:首页 / 关于 / 欺诈举报 < class="cu_left">

欺诈举报信邮寄地址:重庆市渝中区中山三路131号庆隆希尔顿商务中心35楼

接收单位:保险有限公司 风险管理部

邮政编码:400015

欺诈举报热线:400 888 2008

欺诈举报邮箱:LPJDJB@libertymutual.com.cn

< class="lpzx_right" style="margin-left:15px;"> < class="lpzx_right" style="margin-left:15px;"> < src="/html/images/zkh_vipzn_images/cxwz.png" class="margin8" style="cursor:pointer;" /> < class="bdcx"> < class="lpcx">
< class="clear"> < id="bottom"> < style="float:left; padding-left:125px;text-align:center;"> 中国保险行业协会 | 反洗钱宣传 | 隐私保护 | 免责声明 | 工作机会 | 投诉建议 | 联系我们| 欺诈举报
2014 保险有限公司版权所有 | 渝ICP备11007172号 | 本网站已支持IPV6
< style="float:right; padding-right:155px;"> < src="/html/images/weixin.png" width="60" height="60" alt="保险微信">