< id="head"> < class="HE01"> < class="logo"> < src="/html/images/home/logo.png" alt="保险有限公司" /> < class="head724"> < src="/html/images/home/head724.png" alt="7x24小时400 888 2008" /> < class="HE02"> < class="HE03"> < class="headonebd"> < class="headdn"> 登录 < alt="" src="/html/images/home/hengang01.png" /> 注册 < class="headline" id="zxkf"> 在线咨询 < id="kf_list"> 理赔咨询 保险咨询 < class="headline" id="headWEIBO"> 官方微博 < class="HE04"> < class="navigation"> 首  页 澳门威尼斯人赌博 威尼斯人游戏平台 威尼斯人登录 < id="zkhhead" style="border: 0px; margin-top: 5px;" src="/html/images/home/headnavzkh.png" alt="尊客会" /> 关于 公开信息披露 < class="content_bj3"> < class="banner">< id="show" src="/html/images/ts_.jpg" width="1004" height="300" /> < class="lpzxb_right">< src="/html/images/gylb1.png" alt="关于" /> 大事记 新闻 市场活动 联系我们 < src="/html/images/gylb8.png" /> < id="content"> < class="dangqian_box">当前位置:首页 / 关于 / 投诉与建议 < class="ts_left"> < class="clear">
< class="ts_tel">我们将安排专人负责您的投诉与建议:
1. * 为必填项;
2. 请输入正确的姓名和联系电话;
3. 保险不公开用户资料;
4. 保险保留删除恶意投诉的权利;
5.如果您对处理结果不满意,欢迎拨打保险客服热线400-888-2008转6 < class="ts_anniu">< src="/html/ins/images/anniu3.jpg" id="btnsbmt"/> < class="ts_right"> < class="bdcx"> < class="bdcx" style="background:url(/html/images/lpcxhy_bj.jpg) no-repeat;"> < class="lpcx" style="height:175px; background:url(/html/images/lpfcx_bj.jpg) no-repeat;">
< class="lpcx">
< class="clear"> < id="bottom"> < style="float:left; padding-left:125px;text-align:center;"> 中国保险行业协会 | 网站地图 | 隐私保护 | 免责声明 | 友情链接 | 工作机会 | 对说 | 联系我们
2012 保险有限公司版权所有 | 渝ICP备11007172号 < style="float:right; padding-right:155px;"> < src="/html/images/weixin.png" width="60" height="60" alt="保险微信" >